Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą (12) 245-7789

Skontaktuj się z nami

kontakt@strefafinansowania.pl

Szkolenia rachunkowość i księgowość

biuro księgowe szczecin

Biuro usług księgowych

Tarbonus KrakówJuż 12 maja 1817 roku została powołana pierwsza Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, którą na chwilę obecną skupia wiele, cenionych i znanych spółek akcyjnych w naszym kraju, jak i z poza jego granic. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu finansami oraz wyznaczanie aktualnych kursów i informowanie o szczegółach prowadzonych transakcji Jednym z sektorów o mniejszej liczbie spółek, lecz za to spółek o wysokim poziomie prowadzenia biznesu jest sektor przemysłu farmaceutycznego. Przykładowymi spółkami w tym sektorze, odznaczającymi się szybkim tempem rozwoju są: HYGIENIKA S.A. oraz BIOTON S.A.. HYGIENKA S.A. swoje notowania na GPW rozpoczęła w czerwcu 2004 roku. Prezesem tej spółki jest Kamil Gerard Kliniewski, a Lubliniec w województwie śląskim stanowi jej siedzibę. Na tę chwilę wartość rynkowa spółki wynosi 56.67 mln złotych. Celem firmy jest produkcja środków higieny osobistej, odznaczających się najwyższą jakością.

Długoletnie doświadczenie, bo 20 lat prowadzenia działalności prowadzi do stałego ulepszania oferty, co skutkuje zdobyciem coraz większej liczby klientów. Spółka operuje sieciami handlowymi nie tylko na terenie naszego kraju, ale i za granicą np. w Czechach, Chorwacji, na Litwie, Białorusi itd. BIOTON S.A. z Sławomirem Ziegertem na stanowisku prezesa zarządu na GPW notowana jest od marca 2005 roku. Obecnie dane donoszą, iż wartość rynkowa tej spółki równa się 503.21 mln złotych, a ostatni kurs wynosi 0,6. Celem tej firmy biotechnologicznej jest uzyskanie pozycji globalnej, co próbuje uzyskać poprzez konsekwencje w rozwoju strategicznym oraz prowadzonym na dużą skalę inwestycjom. Firma stara się również uczestniczyć w projektach naukowo-badawczych, aby stale poszerzać swoje doświadczenia, a tym samym dbać o zdrowie i życie chorych. Świadczą o tym doskonale wszelkie działania o charakterze strategicznym tej spółki.

© Copyright strefafinansowania.pl