Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą (12) 245-7789

Skontaktuj się z nami

kontakt@strefafinansowania.pl

Szkolenia rachunkowość i księgowość

biuro księgowe szczecin

Biuro usług księgowych

Tarbonus Kraków



Giełda to miejsce, w którym dokonuje się mnóstwo transakcji mających istotny wpływ na kształtowanie się gospodarki wolnorynkowej. Składa się ona z wielu podmiotów, których zadanie różnią się pod względem istotności i wpływu, jaki posiadają na całokształt giełdy. Jednymi z najważniejszych podmiotów obecnych na giełdzie są spółki akcyjne. Są to spółki kapitałowe, których zadanie opiera się na obiegu akcji należących do akcjonariuszy. Ilość spółek akcyjnych na giełdzie jest wprost piorunująca, a i ich zróżnicowanie również jest dość spore. Możemy podzielić je chociażby ze względu na to, z jakiego sektora pochodzą.

Ilość sektorów, których spółki akcyjne są na giełdzie także jest bardzo duża. Są to, np. handel, informatyka, ochrona zdrowia, nieruchomości, media... Każdy z nich ma duże znaczenie. Jeden sektor może zawierać kilkanaście spółek akcyjnych. Tak też jest w przypadku sektora recyklingu. W tym artykule postaram się przybliżyć pojęcia odnoszące się do wybranych spółek akcyjnych związanych z recyklingiem. W tym sektorze jednymi z istotniejszych spółek akcyjnych są BIOERG, BLACK POINT oraz ELEMENTAL HOLDING. Różnią się one m.in tym, jakiego animatora posiadają.

Spółka akcyjna BIOERG zdecydowała się na kooperację z BDM SA. Pozostałe spółki akcyjne również wybrały właśnie BDM SA. Świadczy to o tym, że poszczególne spółki mogą posiadać tego samego animatora. Sprawa wygląda zupełnie inaczej w przypadku autoryzowanego doradcy. Powinien on być inny od konkurencyjnej firmy lub też nie ma go w ogóle. Jest tak ważne, aby każda spółka posiadała indywidualnego autoryzowanego doradcę, ponieważ odpowiedzialny on jest za obrót gospodarczy danej spółki, a dodatkowo stanowi ważny element w przypadku wprowadzania danego podmiotu na giełdę.

© Copyright strefafinansowania.pl