Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą (12) 245-7789

Skontaktuj się z nami

kontakt@strefafinansowania.pl

Szkolenia rachunkowość i księgowość

biuro księgowe szczecin

Biuro usług księgowych

Tarbonus KrakówWszyscy sympatycy giełdy, powinni znać kilka podstawowych pojęć związanych z dziedziną ich sympatii. Na przykład, co to takiego hossa i bessa. Są to znajome dla większości terminy, jednak mało kto potrafi je poprawnie zdefiniować. Otóż bessa jest to trend spadkowy, zwany potocznie rynkiem niedźwiedzia. Okres ten niesie ze sobą spadki cen połączone z wyprzedażą papierów wartościowych. Hossa jest przeciwieństwem, oznacza zatem trend wzrostowy, zwany rynkiem byka. Przynosi wzrost wartości notowanych na giełdzie papierów wartościowych, głównie akcji. Kolejnym pojęciem, posiadającym anglojęzyczną nazwę jest blue chips.

Pod tym określeniem kryją się spółki o największej kapitalizacji i najwyższej wartości obrotu na giełdzie, mają one duże znaczenie dla poszczególnych sektorów oraz całej gospodarki. Dla giełdy warszawskiej do takich spółek nalezą między innymi: Telekomunikacja Polska SA, PKN Orlen SA czy PeKaO SA. Wszystkie te spółki wchodzą w skład indeksu WIG20. A co to takiego indeks WIG20. Wskaźnik ten jest podstawowym indeksem dla naszego kraju, widoczny w każdych zestawieniach i analizach kursów. W jego skład wchodzi 20 największych spółek krajowych, których łączna wartość rynkowa stanowi ponad 70% kapitalizacji giełdy, a obrót przekracza 70% obrotu całej giełdy. Sam indeks WIG to po prostu indeks, w którego skład wchodzą wszystkie akcje notowane na GPW w Warszawie.

Pozostałymi istotnymi wskaźnikami na naszej krajowej giełdzie są mWIG40 czyli indeks spółek o średniej wielkości, w którego skład wchodzi 40 spółek notowanych w systemie notowań ciągłych oraz TechWIG czyli indeks, w skład którego wchodzą spółki z sektora teleinformatycznego, przy czym wielkość spółki nie ma tu znaczenia, chodzi jedynie o przynależność do wspomnianego sektora gospodarki. Omówione pojęcia to tylko kropla w morzu wszystkich, jednak od czegoś trzeba zacząć.

© Copyright strefafinansowania.pl