Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą (12) 245-7789

Skontaktuj się z nami

kontakt@strefafinansowania.pl

Szkolenia rachunkowość i księgowość

biuro księgowe szczecin

Biuro usług księgowych

Tarbonus KrakówGiełda to miejsce, w którym mają miejsce transakcje pieniężne i dochodzi do obrotu akcjami i innymi wartościami. Sytuacja, jaka znajduje się na giełdzie ma istotny wpływ na całokształt gospodarki wolnorynkowej, ponieważ związane są z nią liczne podmioty odgrywające istotną rolę w handlu, telekomunikacji, usługach finansowych i innych ważnych sektorach. Mowa tu oczywiście o spółkach akcyjnych, których liczba na giełdzie wciąż jest bardzo duża i regularnie się powiększa. Czym są jednak owe spółki akcyjne? Są to spółki kapitałowe posiadane przez akcjonariuszy, którzy mogą swobodnie dysponować akcjami znajdującymi się w obiegu.

Każda spółka akcyjna posiada animatora czyli podmiot, którego zadaniem jest dbanie o stały, płynny obrót finansów. Działa on poprzez wystawienie na własny rachunek transakcji dotyczących kupna bądź sprzedaży poszczególnych towarów. Każda spóła posiada indywidualnego animatora, który nie powinien współpracować z inną spółką z tego samego sektora. Spółka BIOMASS ENERGY PROJECT współpracuje z PKO BP, spółka ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS z DM BOŚ SA, natomiast ATLANTIS ENERGY zdecydowała się na kooperację z PKO BP. To wyjątkowa sytuacja, w której spółki z tego samego sektora posiadają identycznego animatora.

Kolejnym ważnym elementem w przypadku prawidłowego funkcjonowania spółek akcyjnych na giełdzie jest dobranie odpowiedniego autoryzowanego doradcy. Jego posiadanie nie jest konieczne, jednak na pewno stanowi pomoc dla określonej spółki. Autoryzowanym doradcą BIOMASS ENERGY PROJECT jest Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Spółka Komandytowa, ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS współpracuje z ICF sp. z o.o., a ostatnia opisywana przeze mnie spółka czyli ATLANTIS ENERGY nie posiada autoryzowanego doradcy.

© Copyright strefafinansowania.pl