Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą (12) 245-7789

Skontaktuj się z nami

kontakt@strefafinansowania.pl

Szkolenia rachunkowość i księgowość

biuro księgowe szczecin

Biuro usług księgowych

Tarbonus KrakówBIK

BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej jest spółką akcyjną utworzoną dokładnie 29 października 1997 roku. Swą siedzibę ma w Warszawie, przy ulicy Pruszkowskiej. Podstawowy cel owej spółki to pomoc w przeprowadzeniu oceny potencjalnego kredytobiorcy. Pomoc ta zaś polega na gromadzeniu oraz udostępnianiu przez BIK informacji na temat historii pożyczkowej klienta.

Z Biurem Informacji Kredytowej współpracuje bardzo dużo banków i innych instytucji finansowych, jednak nadal nie wszystkie. BIK został powołany do tego, aby minimalizować ryzyko kredytowe, zwiększać bezpieczeństwo oraz ochronę obrotu pieniężnego. Dzięki niemu procedury przyznawania kredytów są uproszczone i nie generują dodatkowych niepotrzebnych kosztów.

Jeśli chodzi o samą procedurę sprawdzania historii pożyczkowej kredytobiorcy zaczyna się w chwili, gdy ten wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych - zgoda taka jest wyrażona już we wniosku kredytowym, gdy wnioskodawca podpisuje i składa wniosek. Tak zwany raport, który sporządza BIK jest tajemnicą bankową. Raport ten pokazuje nie tylko obecną sytuację finansową i obecne zobowiązania kredytobiorcy, ale również przeszłość w zakresie dotyczącym pożyczek. Bank może zatem uzyskać informacje na temat tego, jakie ich klient ma obecnie zobowiązania, ale też czy kiedyś terminowo spłacał raty i ogólnie jaka jest jego aktywność kredytowa. Bank interesuje ponadto to, ile klient wcześniej podjął prób uzyskania kredytu i jakie były tego rezultaty.

Nie tylko bank może wystąpić do BIK o informacje na temat swoich klientów, ponieważ osoba prywatna także ma prawo poprosić o wydanie raportu kredytowego na swój temat. Należy złożyć wniosek o udostępnienie danych, w którym powinny być zawarte takie dane jak imię i nazwisko, adres (zameldowania oraz do korespondencji), data i miejsce urodzenia, pesel, rodzaj, numer oraz seria dokumentu tożsamości (najlepiej dowodu osobistego). Standardowy raport wydawany jest za darmo, ale można zażyczyć sobie Raportu PLUS, którego koszt wynosi 30zł, jednak nie różni się on wiele od standardowego.

© Copyright strefafinansowania.pl